Ledig tjänst!

Just nu har vi en öppning för en

junior CNC operatör

senior CNC operatör

kvalitet & ekonomiansvarig

Tranemo Metal logotyp

0325-14 53 30

 

 

 

 __

hemsida

Kundvärde

Processen

Kunder 

Hållbarhet 

Vilka vi är 

Kontakt

__

__

Andra webbsidor

Lediga tjänster

Legotillverkning

Skärande/CNC bearbetning

Mekanisk
verkstad

__

Legotillverkning av skräddarsydda komponentlösningar

Vi är en mekanisk verkstad med lång erfarenhet av skärande bearbetning.

Vi levererar helhetslösningar i form av tillverkning och montering av high-end produkter av metall efter dina unika behov – vi är din problemlösare.

Legotillverkning av skräddarsydda komponentlösningar

Vi är en mekanisk verkstad med lång erfarenhet av skärande bearbetning. Vi levererar helhetslösningar i form av tillverkning och montering av high-end produkter av metall efter dina unika behov – vi är din problemlösare.

Legotillverkning av skräddarsydda komponentlösningar

Vi är en mekanisk verkstad med lång erfarenhet av skärande bearbetning. Vi levererar helhetslösningar i form av tillverkning och montering av high-end produkter av metall efter dina unika behov – vi är din problemlösare.

high-end
produkter

flexibel
samarbetspartner

hållbart
avtryck

På Tranemo Metal förenar vi
lång erfarenhet med högteknologi

Företaget har funnits i snart femtio år. Vi har trogen och kompetent personal som i kombination med kontinuerliga investeringar i den senaste CNC-tekniken hjälper dig att ta fram avancerade konstruktioner. Det är därför vi alltid kan leverera high-end produkter med anmärkningsvärd hög leveranssäkerhet.

När du söker en dynamisk och
proaktiv partner

Det finns mekaniska verkstäder som tar din ritning och levererar det som anges på ritningen. Vi ser om det finns utrymme för förbättringar och ger förslag på hur din produkt kan bli ännu bättre. För våra kunder är vi en flexibel samarbetspartner i allt från tillverkning av avancerade konstruktioner i korta serier och med korta ledtider till lyhördhet och tydligt kundfokus. Vi ser helt enkelt till dina behov.

Hållbar utveckling

För oss på Tranemo Metal handlar hållbar utveckling om att alltid leverera produkter av hög kvalitet till våra kunder, vara en bra och lyhörd arbetsgivare där våra anställda trivs, bidra till ett hållbart fotavtryck på miljön samt ett lokalt samhällsansvar.
Längre ned på sidan hittar du mer information om hur vi jobbar med hållbarhet.

kundvärde

Från idé till färdig lösning

Vi på Tranemo Metal är experter på att hitta bra lösningar! Faktum är att vi aldrig sagt ”det går inte” till en kund. När vi tar på oss ett uppdrag vet vi att vi kan lösa uppgiften. På önskad tid, till rätt kostnad.

Allra helst agerar vi som brygga mellan konstruktions- och produktionsavdelningarna hos våra kunder, där vi gärna samarbetar för att hitta rätt funktion till bäst kostnad. Vi är en legotillverkare av high end-produkter, främst för korta serier, där kvalitet och leveranssäkerhet är av största vikt. Sedan ett par år tillbaka håller vi en kvalitets- och leveranssäkerhet på över 98%!

För att ge våra kunder ett riktigt bra erbjudande räcker det inte med den senaste maskinparken och de bästa processerna. Det gäller även att människorna bakom maskinerna har hög kompetens och erfarenhet. Vi satsar därför på att kontinuerligt uppgradera våra maskiner och utbilda medarbetarna för att säkerställa att vi även fortsättningsvis uppfyller våra kunders önskemål och krav.

processen

När vi får ett uppdrag av dig som kund startas en process som i flera steg säkerställer att du får rätt produkt, av hög kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Här följer några av de viktigaste stegen.

Ritning & rådgivning

När vi får i uppdrag att ta fram en ny komponent startar vi alltid med en analys av ritningen vi fått av kunden. Här kan vi med vår långa erfarenhet och kompetens hitta justeringar som kan kapa ledtider och göra lösningen mer kostnadseffektiv. Dessa förslag bollar vi förstås med dig som kund, vårt uppdrag är ju att lösa dina behov.

Beredning & 3D simulering

Med hjälp av vårt CAM-program visualiserar och analyserar vi bearbetningen i förväg. Detta säkerställer på ett effektivt sätt att den tänkta bearbetningen fungerar att köra i praktiken.

Även här kan det hända att vi identifierar potentiella justeringar i konstruktionen som kan bidra till kortare ledtider och en mer kostnadseffektiv lösning för dig som kund.

CNC bearbetning & planering

Vi arbetar med ett flertal 5- och 3-axliga CNC-maskiner från Mazak och kan bearbeta produkter upp till 900mm. Det gör att vi kan erbjuda dig som kund produkter med komplexa konstruktioner och snäva toleranser.

Vi har högt fokus på digitalisering och har sedan början av 2021 digitaliserat hela vår planering. Det ger oss bland annat bättre förutsättningar att öka flexibiliteten och klara av akutjobb.

Kvalitetssäkring

Efter bearbetningen genomför vi alltid noggrann testning med avancerad mätutrustning för att säkerställa att vi håller toleranser och kvalitet.

Processerna vi arbetar efter har förädlats i samarbete med våra världsledande kunder. Vårt fokus på hög kvalitet har gett resultat och lett till mindre än 1% reklamationer de senaste åren.

Ytbehandling & gravyr

När kvaliteten hos den färdiga komponenten är säkerställd skickar vi iväg den på ytbehandling, beroende på om och vad du som kund önskar. Vi erbjuder även laser-gravyr på plats.

De efter- och ytbehandlingar som vi inte utför själva sker i nära samarbete med Pollux Ytbehandling.

Delmontering & lagerhållning

Vissa av våra kunder föredrar helhetslösningar i form av monteringsarbeten och lagerhållning av delkomponenter från andra leverantörer. Vi kan efter överenskommelse även tillhandahålla ett buffertlager för Just In Time-avrop.

Kunduppföljning

Vi gör kontinuerliga kunduppföljningar, såväl operativa som affärsutvecklande. Vi strävar efter att uppnå strategiska partnerskap med våra kunder för ömsesidig utveckling och ökad lönsamhet för alla parter.

kunder

Nedan presenterar vi några av våra nära kundsamarbeten:

Norden Machinery

Kunskap & lättillgänglighet

Norden Machinery är världsledande inom maskiner för tubfyllning och har 300 anställda vid sin fabrik i Kalmar. Sedan många år har vi levererat helhetslösningar där vi tillverkar de ingående komponenterna samt monterar ihop dem till en färdig slutprodukt. Eftersom vi arbetat tillsammans länge har samarbetet utvecklats över tid och vi vet att Norden Machinery värdesätter vår expertis och flexibilitet.

Norden logo

Ardagh och Tranemo bleck & plåt

Ökad kostnadseffektivitet & förbättrade konstruktioner

Tillsammans med Tranemo Bleck & Plåt har vi på Tranemo Metal tagit stort ansvar för bättre, snabbare och mer kostnadseffektiva lösningar för förpackningsglastillverkaren Ardagh. Det är ett tydligt exempel på samarbete där olika kompetenser i samklang resulterat i en gemensam helhetslösning med en nöjd slutkund som resultat.

0
logo

hållbarhet

glad man aluminiumflis for atervinning och aluminium produkter 1024x573 1

 

Hållbarhet är viktigt för oss. Det handlar om framtiden, såväl för oss som företag, som för vårt samhälle och för vår jord. Därför är hållbarhet en viktig aspekt när vi utvecklar våra processer.

På Tranemo Metal har vi tydliga mål. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare, vara en leverantör som bidrar till hållbar utveckling samtidigt som vi vill bidra till samhällsutvecklingen.

Vi jobbar efter FNs globala miljömål med huvudsakligt fokus på sex av dessa:

Picture2
Tranemo metals hallbarhetsarbete i tre delar manniska planet och foretag

1. Hållbar arbetsplats 4 god utbildning 5 Jamstallhet 8 Anstandiga arbetsvilkor och ekonomisk

1.1 En säker arbetsplats
Vi arbetar förebyggande med att minimera antalet arbetsrelaterade olyckor för att skapa en säker arbetsplats

1.2 En inkluderande arbetsplats
Alla oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, religion eller ålder ska ha samma chans till rekrytering och utveckling hos oss på Tranemo Metal. För oss är uttrycket ”Alla är lika värda” inte en floskel utan en självklarhet. Det är så viktigt för oss att vi har lagt in det i vårt ägardirektiv.

1.3 En utvecklande arbetsplats
Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling hos våra medarbetare för att även fortsättningsvis kunna leverera de högkvalitativa produkterna vi blivit kända för. Det gör oss till en trovärdig och långsiktig samarbetspartner.

2. Hållbar samhällsaktör 4 god utbildning 8 Anstandiga arbetsvilkor och ekonomisk

Vi är ett företag som agerar från en liten ort och ser det som en plikt (och ett nöje) att hjälpa vårt samhälle att utvecklas. Vi vill vara med och utveckla vårt lokala näringsliv, föreningsliv och skola, och bidrar bland annat genom att erbjuda lärlingsplatser för ungdomar från ortens gymnasieskola.

Dessutom arbetar vi tillsammans med flera andra lokala företag för att kunna erbjuda våra kunder en bredare kompetens. Vi samarbetar även med högskolor och universitet genom att erbjuda såväl praktiskt delmoment i kurser som hela examensarbeten.

3. Hållbar värdekedja 7 Hallbar energi for alla 8 Anstandiga arbetsvilkor och ekonomisk 12 Hallbar konsumtion och produktion 17 Genomforande och globalt partnerskap

För oss på Tranemo Metal handlar hållbar utveckling till stor del om att alltid leverera produkter av hög kvalitet för att undvika ”slit och släng”. Vi har ett tydligt mål att försöka minska vår energiförbrukning jämfört med vår omsättning och letar aktivt efter hållbara leverantörer.

Vi arbetar för att minska vårt avtryck på miljön, och fokuserar på att minimera vårt avfall, återanvända förpackningsemballage samt återvinna metallspån som blir över från vår produktion. Vår målsättning med alla våra kunder är att skapa hållbara partnerskap som utvecklar sig över tid.

kretslopp for atervinning

vilka vi är

Tranemo Metal logo

Tranemo Metal

Tranemo Metal är en avknoppning av textilföretaget Tranemo Textil som startades av Gustav Köllerström redan 1934, och i den äldsta delen av lokalerna finns fortfarande syfabrikens parkettgolv kvar.

Från textil till metall är steget ganska långt, men när Gustav Köllerströms svärson Håkan Larsson, som var civilingenjör, tog över ledningen av bolaget 1971 startade han en mekanisk verkstad som en separat avdelning inom företaget. Det var här eran av skärande bearbetning startade.

läs mer

Några år senare, 1988, började Tommy Rönn arbeta på avdelningen.
– Jag hade ingen verkstadsvana alls, men fick göra min första CNC-programmering samma dag jag började, berättar Tommy som är elektriker i grunden.

Men på något sätt hade Tommy ändå hamnat på rätt plats. Han är en problemlösare av rang och har svårt att säga nej, så han tar gärna ”omöjliga” uppdrag – och löser dem.

År 1995 blir avdelningen ett eget bolag under namnet Tranemo Metal AB. Tre år senare ISO-certifieras företaget enligt ISO-9001:1998.

2006 blev det dags för Håkan Larssons son Max att ta över VD-posten för företagets textilsida och i samband med det fick Tommy, som redan var platschef på metall-delen, frågan om att ta över den i form av ett helt eget bolag.

Tommy och hustrun Christina funderade. Christina hade jobbat många år inom företagets textilsida och tog nu över administrationen på Tranemo Metal, så naturligtvis tackade de ja till erbjudandet!

– Vi jobbar bra tillsammans, konstaterar hon. Vi har samma syn på saker och ting.

Företaget skaffade sig ett rykte om att vara en kompetent och leveranssäker leverantör med hög kvalitet, och 2017 genomgicks nästa ISO-certifiering.

Nästa fråga var hur företaget skulle utvecklas långsiktigt? Tommy och Christina fick i samband med denna fundering genom Connect Väst kontakt med Michael Stomberg från VD-stödet.

– Det fanns en bottenplatta i det här företaget, en speciell känsla. Här fanns ordning, reda och rutiner. Medarbetarna var väldigt kompetenta och jag kunde nästan känna att produkterna höll allt för god kvalitet.

Michael agerade först som mentor och gick därefter in som delägare och VD hösten 2019. I samband med denna nystart blickar nu Tranemo Metal framåt med ökad tillförsikt och en tydlig målsättning om såväl ökad omsättning som ökad effektivitet.

Screenshot 26 removebg preview
tranemo metal personal promenerar i grupp 1024x583 1

Medarbetare

Vi må ha de bästa maskinerna och väl utvecklade processer, men utan våra medarbetare är vi ingenting. För oss på Tranemo Metal är humankapitalet, våra medarbetare, det viktigaste vi har.

läs mer

Daniel Källström, arbetar bland annat med mätteknik, slutkontroll och godshantering.

– Det som känns bra här är att beslutsvägarna är korta. Vi har öppen dialog och kör med raka rör, inga konstigheter eller krumbukter. I och med att vi är ganska få i företaget måste det funka individer emellan och det gör det här. Så länge alla hittar en plats blir helheten bättre än de enskilda delarna…

– Var man än jobbar möter man människor och en arbetsplats måste fungera på det sociala planet, det gör det här. Ibland är det intensivt, så är det överallt, men vi hjälps åt så löser vi det! En av mina föregångare har arbetat här i trettio år, det tyder väl på… att det funkar.

kontakt

portratt av 3 delagare i tranemo metal

Tommy Rönn

Försäljning, kvalitet & produktionsteknik

tommy.ronn@tranemometal.se

Michael Stomberg

VD, strategi & utveckling

michael.stomberg@tranemometal.se

Christina Rönn

Ekonomi, personal, inköp & order

christina.ronn@tranemometal.se

Tranemo Metal logo

Vill du få en offert?

Har du några frågor?

Hör av dig!

Besöksadress:
FABRIKSGATAN 2
514 33 Tranemo

Utdelningsadress:
BOX 207
514 24 Tranemo