0325 – 145 331

 

 Kundvärde

Processen

Kunder 

Hållbarhet 

Vilka vi är 

Kontakt

Legotillverkning av skräddarsydda komponentlösningar

Vi är en mekanisk verkstad med lång erfarenhet av skärande bearbetning.

Vi levererar helhetslösningar i form av tillverkning och montering av high-end produkter av metall efter dina unika behov – vi är din problemlösare.

Legotillverkning av skräddarsydda komponentlösningar

Vi är en mekanisk verkstad med lång erfarenhet av skärande bearbetning. Vi levererar helhetslösningar i form av tillverkning och montering av high-end produkter av metall efter dina unika behov – vi är din problemlösare.

Legotillverkning av skräddarsydda komponentlösningar

Vi är en mekanisk verkstad med lång erfarenhet av skärande bearbetning. Vi levererar helhetslösningar i form av tillverkning och montering av high-end produkter av metall efter dina unika behov – vi är din problemlösare.

High-end
produkter

Flexibel
samarbetspartner

Hållbart
avtryck

På Tranemo Metal förenar vi
lång erfarenhet med högteknologi

Företaget har funnits i snart femtio år. Vi har trogen och kompetent personal som i kombination med kontinuerliga investeringar i den senaste CNC-tekniken hjälper dig att ta fram avancerade konstruktioner. Det är därför vi alltid kan leverera high-end produkter med anmärkningsvärd hög leveranssäkerhet.

När du söker en dynamisk och
proaktiv partner

Det finns mekaniska verkstäder som tar din ritning och levererar det som anges på ritningen. Vi ser om det finns utrymme för förbättringar och ger förslag på hur din produkt kan bli ännu bättre. För våra kunder är vi en flexibel samarbetspartner i allt från tillverkning av avancerade konstruktioner i korta serier och med korta ledtider till lyhördhet och tydligt kundfokus. Vi ser helt enkelt till dina behov.

Hållbar utveckling

För oss på Tranemo Metal handlar hållbar utveckling om att alltid leverera produkter av hög kvalitet till våra kunder, vara en bra och lyhörd arbetsgivare där våra anställda trivs, bidra till ett hållbart fotavtryck på miljön samt ett lokalt samhällsansvar.
Längre ned på sidan hittar du mer information om hur vi jobbar med hållbarhet.

kundvärde

Från idé till färdig lösning

Vi på Tranemo Metal är experter på att hitta lösningar. Faktum är att vi aldrig sagt ”det gick inte” till en kund. När vi tar på oss ett uppdrag vet vi att vi kan lösa uppgiften. På rätt tid, till rätt kostnad.

läs mer

Allra helst agerar vi som brygga mellan konstruktions- och produktionsavdelningarna ute på industrierna, där vi kan samarbeta för att hitta rätt funktion till den bästa kostnaden. Vi är en legotillverkare för korta serier av high end-produkter där kvalitet och leveranssäkerhet är av största vikt.

För kunna ge dig ett riktigt bra erbjudande räcker det inte med den senaste maskinparken och de bästa processerna. Det gäller att människan bakom maskinen har hög kompetens och god erfarenhet. Vi satsar hela tiden på att uppgradera både maskiner och medarbetare för att säkerställa att vi kan ge er kunder allt ni behöver.

När du anlitar oss på Tranemo Metal kan du vara säker på att du får den lösning du behöver, i rätt tid, till rätt pris.

Från idé till färdig lösning

Vi på Tranemo Metal är experter på att hitta lösningar. Faktum är att vi aldrig sagt ”det gick inte” till en kund. När vi tar på oss ett uppdrag vet vi att vi kan lösa uppgiften. På rätt tid, till rätt kostnad.

läs mer

Allra helst agerar vi som brygga mellan konstruktions- och produktionsavdelningarna ute på industrierna, där vi kan samarbeta för att hitta rätt funktion till den bästa kostnaden. Vi är en legotillverkare för korta serier av high end-produkter där kvalitet och leveranssäkerhet är av största vikt.

För kunna ge dig ett riktigt bra erbjudande räcker det inte med den senaste maskinparken och de bästa processerna. Det gäller att människan bakom maskinen har hög kompetens och god erfarenhet. Vi satsar hela tiden på att uppgradera både maskiner och medarbetare för att säkerställa att vi kan ge er kunder allt ni behöver.

När du anlitar oss på Tranemo Metal kan du vara säker på att du får den lösning du behöver, i rätt tid, till rätt pris.

Processen

När vi får ett uppdrag av dig som kund startas en process som i flera steg säkerställer att du får rätt produkt, av hög kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Här följer några av stegen i denna process.

Ritning & rådgivning

När vi får i uppdrag att ta fram en ny komponent startar vi alltid med en analys av den ritning du som kund tillhandahåller. Här kan vi med vår långa erfarenhet med precision hitta justeringar som kan kapa ledtider och göra lösningen mer kostnadseffektiv. Dessa förslag bollar vi förstås med dig som kund, vårt uppdrag är ju att fylla dina behov.

Beredning &

3D simulering

Med hjälp av simuleringsprogram visualiserar och analyserar vi bearbetningen i förväg. Detta arbete säkerställer på effektivt sätt att den tänkta bearbetningen fungerar i praktiken.

Även här kan det hända att vi identifierar potentiella justeringar i konstruktionen som kan bidra till kortare ledtider och en mer kostnadseffektiv lösning för dig som kund.

CNC bearbetning

Vi arbetar med CNC-maskiner i världsklass för att ta fram färdiga produkter av metall för utvärdering i fysisk form.

Tack vare vår maskinpark kan vi utföra simultan beredning i fem axlar. Det gör att vi kan erbjuda dig som kund komplexa konstruktioner med små toleranser. Vi pratar alltså finlir på riktigt.

Dessutom har vi flera maskiner som kan köras parallellt. CNC-maskinernas korta ställtid och den parallella körningen gör att vi kan ge dig som kund en extrem flexibilitet när det är bråttom – vi fixar helt enkelt ”urgent orders” det snabbaste vi kan.

Kvalitetssäkring

Hur vet vi då att kvaliteten på den färdiga produkten håller vad vi lovat? Genom kvalitetskontroll naturligtvis. Efter bearbetningen genomför vi alltid noggrann testning med avancerad utrustning för att säkerställa att toleranser och kvalitet är korrekta.

Processerna vi arbetar efter har förädlats i samarbete med våra världsledande kunder. Det gör att vi både kan möta våra kunders behov och samtidigt säkerställa våra egna höga krav på kvalitet. Gott nog räcker inte för oss – vi eftersträvar alltid perfektion.

Ytbehandling & gravyr

När den färdiga komponentens kvalitet är säkerställd inleder vi eventuell efterbehandling, beroende på vad du som kund vill ha. Det kan handla om gravyr eller andra typer av efter- och ytbehandlingar som exempelvis anodisering av aluminium.

De efter- och ytbehandlingar som vi inte utför själva sker i nära samarbete med Pollux Ytbehandling.

Delmontering & lagerhållning

Vissa av våra kunder föredrar helhetslösningar i form av monteringsarbeten och lagerhållning av delkomponenter från andra leverantörer. Det ger dig som kund en färdigmonterad slutkomponent som kan monteras direkt i din produktionslinje.

Vi har också ett buffertlager för JIT (Just In Time)-avrop. Vårt buffertlager har möjliggjorts genom beprövade processer som säkerställer våra logistiska flöden så att du får det du behöver i rätt tid.

Kunduppföljning

Bara för att du har fått det du behöver innebär det inte att vi lämnar dig i sticket. Tvärtom, vi gör kontinuerliga kunduppföljningar för hålla våra kunders krav aktuella – det gör vi eftersom vi ständigt vill förbättra vår verksamhet och våra flöden. Good enough räcker inte för oss, vi vill ha perfektion.

kunder

Låt oss presentera några av våra bästa kunder och hur vi jobbar tillsammans:

Norden Machinery

Kunskap & lättillgänglighet

Norden Machinery är världsledande inom maskiner för tubfyllning och har 300 anställda vid sin fabrik i Kalmar. Sedan många har vi levererat helhetslösningar där vi utför delmontering och levererar en slutkomponent för direkt installation på produktionslinan. Eftersom vi arbetat tillsammans så länge har samarbetet utvecklats och förädlats över tid och vi vet att
Norden Machinery värdesätter vår expertis och flexibilitet.

 

Ardagh och

Tranemo bleck & plåt

Ökad kostnadseffektivitet & förbättrade konstruktioner

Tillsammans med Tranemo Bleck & Plåt har vi på Tranemo Metal tagit stort ansvar för bättre, snabbare och mer kostnadseffektiva lösningar för förpackningsglastillverkaren Ardagh. Det är ett tydligt exempel på samarbete där olika kompetenser i samklang resulterat i en gemensam helhetslösning med en nöjd kund som resultat.

Hållbarhet

 

Hållbarhet är viktigt för oss. Det handlar om framtiden, både för oss som företag, för vårt samhälle och för vår jord. Därför ingår hållbarhetsarbete som en viktig del när vi utvecklar processer. Vi tänker hållbarhet i allt ifrån materialval till samhällsbidragande aktiviteter.

läs mer

För oss på Tranemo Metal handlar hållbar utveckling till stor del om att alltid leverera produkter av hög kvalitet till våra kunder. Produkter av hög kvalitet håller längre vilket gör att våra kunder slipper arbeta efter ”slit och släng-mentaliteten”. Vårt hållbarhetsarbete är en viktig del i utvecklandet av våra processer och präglas i allt från materialval och humankapital till samhällsbidragande aktiviteter.

Vi vill vara en bra och lyhörd arbetsgivare så att våra anställda trivs och mår bra hos oss. För oss är uttrycket ”Alla är lika värda” inte bara en floskel utan något som vi tycker är en självklarhet. Vi investerar i vårt humankapital för att bygga en stark laganda hos våra medarbetare vilket också ger oss en stark grund att stå på. Det gör oss till en trovärdig och långsiktig samarbetspartner.

På Tranemo Metal vill vi också arbeta för att bidra till ett hållbart fotavtryck på miljön, varför vi fokuserar på att minimera vårt avfall, återanvända gammalt förpackningsemballage där vi kan samt att vi återvinner det metallspån som blir över från produktionen.

För oss är det även viktigt att ta ett lokalt samhällsansvar. Vi är en del av Tranemo, och vi vill att orten ska fortsätta leva. Därför måste vi alla arbeta långsiktigt och satsa på de unga, som är vår framtid. Vi hjälper till genom att erbjuda lärlingsplatser för gymnasieelever. Dessutom arbetar vi gärna tillsammans med andra lokala aktörer för att ge våra kunder det bästa vi kan.

På Tranemo Metal har vi tydliga mål att vara en leverantör som bidrar till en hållbar utveckling, att bidra till utvecklingen av samhället samtidigt som vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare i Tranemo.
Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i två huvudområden:

1. Vår produktions miljömässiga avtryck

1.1 Genom att producera produkter av hög kvalitet minskar risken för ”slit och släng”, våra produkter håller helt enkelt länge, länge.

1.2 Vi arbetar med att minimera vårt avfall genom att producera produkter av rätt dimension ur råmaterialet samt genom att försöka genera så lite spill som möjligt i vår produktion.

1.3 Vi återanvänder gammalt förpackningsemballage i så hög utsträckning som möjligt.

1.4 Det metallspån som blir över från produktionen återanvänds och vi återvinner även allt annat avfall inom vår verksamhet.

2. Social och ekonomisk hållbarhet

Vi vill vara ett företag där alla medarbetare trivs, kan utvecklas och ha roligt tillsammans. För oss är ”tillsammans” ett viktigt ord.
Därför är det självklart för oss att:

2.1 Alla är lika värda, alla är unika och alla bemöts med respekt
Det här är så viktigt för oss att vi har lagt in det i vårt ägardirektiv. Det är också något som gör att vi kan vara en attraktiv arbetsgivare för framtida talanger som vill arbeta hos och med oss.

2.2 Vi investerar i vårt humankapital
Humankapital låter kanske lite trist, men människorna som jobbar hos oss är vårt kapital. Utan våra duktiga medarbetare kan vi inte leverera de högkvalitativa produkterna vi blivit kända för. Vi kommer fortsätta arbeta för en stark laganda hos våra medarbetare där vi kan hjälpa till att utveckla var och en. Om vi lyckas kan vårt företag klara sig utan sina nuvarande ägare.

2.3 Bidra till samhället
Vi är ett företag som agerar på en liten ort, även om vi har kunder i hela Sverige. Vi ser det som en plikt (och ett nöje) att hjälpa vårt samhälle att utvecklas. Vi vill vara med och utveckla Tranemos näringsliv, föreningslivet och skolan. Här ser vi en chans att kunna bidra genom att erbjuda lärlingsplatser för ungdomar från ortens gymnasieskola.

Vilka vi är

Tranemo metal

I den äldsta delen av våra lokaler finns fortfarande syfabrikens parkettgolv kvar. Tranemo Metal är en avknoppning av textilföretaget Tranemo Textil som startades av Gustav Köllerström redan 1934.

Från textil till metall är steget långt, men när Gustav Köllerströms svärson Håkan Larsson, som var civilingenjör tog över ledningen av bolaget 1971 startade han en mekanisk verkstad som en separat avdelning inom företaget. Det var här eran av skärande bearbetning startade.

läs mer

Några år senare, 1988, började Tommy Rönn arbeta på avdelningen.

– Jag hade ingen verkstadsvana alls, men fick göra min första CNC-programmering samma dag jag började, berättar Tommy som är elektriker i grunden.

Men på något sätt hade Tommy hamnat på rätt plats. Han är en problemlösare av rang (sen har han svårt att säga nej, också, så han tar gärna ”omöjliga” uppdrag – och löser dem).

År 1995 blir avdelningen ett eget bolag under namnet Tranemo Metal AB. Tre år senare sker ISO-certifieringen enligt ISO-9001:1998.

2006 började det bli dags för Håkan Larssons son Max att ta över VD-skapet för företagets textilsida. Eftersom Tommy redan fanns på plats som platschef på metallsidan föll det sig naturligt att frågan om övertagande ställdes till honom.
Tommy och hustrun Christina funderade. Christina hade också jobbat många år inom företagets textilsida och tog nu över pappersarbetet på Tranemo Metal. För naturligtvis hoppade de på.

– Vi jobbar bra tillsammans, konstaterar hon, vi har samma syn på saker och ting.

Företaget skaffade sig ett rykte om att vara en kompetent, leveranssäker leverantör med hög kvalitet och 2017 genomgick vi nästa ISO-certifiering.
Men vad skulle hända sen? Hur skulle företaget utvecklas? Tommy och Christina provade några olika vägar och fick genom Connect Väst kontakt med Michael Stomberg från VD-stödet.  

– Det fanns ju en bottenplatta i det här företaget, en speciell känsla. Här fanns ordning, reda och rutiner. Medarbetarna var enormt duktiga i precision, ja, man kan nära nog tala om överkvalitet.

Michael agerade först som mentor och gick sedan in som delägare och vd på hösten 2019. Nu börjar en ny era för Tranemo Metal och vem vet vart den slutar?

Medarbetare

Vi må ha de bästa maskinerna och de bästa processerna. Utan våra medarbetare är vi ingenting. För oss på Tranemo Metal är humankapitalet, våra medarbetare, det viktigaste vi har.

läs mer

Daniel Källström

Arbetar bland annat med mätteknik, slutkontroll och godshantering

– Det som känns bra här är att beslutsvägarna är ganska korta. Vi har öppen dialog och kör med raka rör, inga konstigheter eller krumbukter. I och med att vi är ganska få i gruppen måste det funka mellan individ och individ och det gör det. Så länge alla hittar en plats blir helheten bättre än de enskilda delarna…

– Var man än jobbar möter man människor och en arbetsplats måste fungera på det sociala planet, det gör det här. Ibland är det intensivt, så är det överallt, vi hjälps så löser vi det. En av mina föregångare har arbetat här i trettio år, det tyder väl på … att det funkar.

kontakt

Tommy Rönn

Försäljning, kvalitet & produktionsteknik

[email protected]
0325 – 145 331

Michael Stomberg

VD, strategi & utveckling


[email protected]
0325 – 145 336

Christina Rönn

Ekonomi, personal, inköp & order

[email protected]
0325 – 145 332

Vill du få en offert?

Har du några frågor?

Hör av dig!