Tranemo Metal logotyp

0325-14 53 30

 

 

 

 __

hemsida

Kundvärde

Processen

Kunder 

Hållbarhet 

Vilka vi är 

Kontakt

__

__

Andra webbsidor

Lediga tjänster

Legotillverkning

Skärande/CNC bearbetning

Mekanisk
verkstad

__

Legotillverkare | Kontraktstillverkare

Legotillverkning / kontraktstillverkning av metall

Konstruktionsritning av komponent till legotillverkning

Idé & ritning

CNC bearbetning för legotillverkning och kontraktstillverkning

Bearbetning

Legotillverkade produkter för kontraktstillverkning

Skräddarsydd komponent

Vad är legotillverkning?

Legotillverkning, ibland även benämnt kontraktstillverkning, innebär att ett företag utför tjänster på uppdrag av ett annat företag – en typ av outsorcing.
Legotillverkning tillämpas i flera olika branscher, såsom kemi, elektronik och mekanik.
Utöver inriktningar mot olika branscher kan olika legotillverkare inrikta sig i sin tillverkning till olika material, såsom plast, trä och metall.
Legotillverkningsuppdrag börjar ofta med ett behov hos ett företag. Ofta med utgångspunkt i ett problem eller en anpassning som kan lösas med hjälp av en skräddarsydd komponent. Som ett nästa steg tar företaget kontakt med en legotillverkare som tar emot en ritning och får i uppdrag att producera komponentlösning åt företaget. Denna typen av uppdrag kallas därför också för kontraktstillverkning.

Fördelar med legotillverkning

Det finns många fördelar med att jobba med en legotillverkare. Vare sig du befinner dig i idéstadiet eller i slutfasen av en process, är nyttan av en ämnesspecialist stor.
Här nedan har vi samlat fem fördelar med legotillverkning:

ikon för rätt kompetens som en fördel av att anlita en legotillverkare

1. Rätt kompetens i rätt tid
Det är inte alltid man har den nödvändiga utrustningen på plats, eller tiden som krävs för varje arbetsmoment när det väl behövs. Legotillverkning kräver avancerad teknik, rätt kompetens, och inte minst erfarenhet.
Genom att förlägga delar av produktionen låter du en legotillverkaren ansvar för arbete inom dennes expertis och ni kan istället lägga fokus på de delar av processen tillhör ert expertisområde.

ikon för utifrån perspektiv som en fördel av att anlita en legotillverkare

2. Utifrånperspektiv
En legotillverkare kan bidra med ett utifrånperspektiv som inte är färgat av interna processer, utnyttja sin erfarenhet från tidigare konstruktionslösningar från andra branscher och kan agera som rådgivande partner vid framtagandet av komplexa konstruktionslösningar.

ikon för konstnadseffektivitet som en fördel av att anlita ett företag för legotillverkning

3. Kostnadseffektivt
I och med sin rådgivande roll och med ett utifrånperspektiv kan en legotillverkare ge förbättringsförslag till konstruktionen som bidrar till att sänka kostnaderna.
Bättre materialval, konstruktionslösningar för kortare tillverkningstid och mindre mängder av material, kan för en enskild komponent i det långa loppet resultera i stora ekonomiska besparingar.

En annan faktor är maskiner. Med maskiner följer både stora investeringar, underhåll och regelbunden utbildning av personal som ska använda dem. Genom att ta hjälp av extern expertis som besitter den nödvändiga utrustningen och kompetensen, slipper man tänka på dessa extra utgifter.

ikon för lång erfarenhet som en fördel av att anlita ett företag för legotillverkning

4. Lång erfarenhet
Legotillverkare är ofta specialister inom olika material och har breda kunskaper av komplexa konstruktionslösningar genom erfarenheter från projekt inom varierande branscher. Denna typ av unika erfarenhet är värdefull och kan bidra till förbättringsförslag för arbetet i sin helhet.

ikon för att spara tid och pengar som en fördel av att anlita en legotillverkare

5. Tidsbesparande
Tid är en väsentlig faktor i alla företag. Ett litet glapp i produktionsprocessen kan leda till stora förseningar vilket i sin tur påverkar övriga delar i verksamheten. En legotillverkare med en stor maskinpark och korta ställtider har möjligheten att köra flera produktionslinor parallellt, vilket samtidigt ger en flexibilitet i att hantera mer brådskande ordrar med kortare varsel, utan att tumma på kvaliteten. 

Tranemo metal som legotillverkare

Vi på Tranemo Metal har lång och bred erfarenhet inom legotillverkning av metallkomponenter. För våra kunder är vi en hållbar och flexibel samarbetspartner inom tillverkning av high-end produkter i hög kvalitet och precision. Vi utför uppdrag för såväl små som stora och världsledande företag.

Legotillverkning i metall

På Tranemo Metal jobbar uteslutande med legotillverkning i metall och i stor utsträckning med aluminium, för framtagande av komponentlösningar. Aluminium är ett starkt, lätt och formbart material som är tacksamt att återvinna upprepade gånger. Aluminium är en metall med många fördelar när det kommer till såväl bearbetning som återvinning. Livscykeln för produkterna vi tar fram är viktiga för oss och vårt fokus emot att vara en hållbar leverantör.

Tranemo Metal anställd, återvunnet aluminium och legotillverkade aluminium komponenter

Läs mer

Vill du veta mer om Tranemo Metal som kontraktillverkare och hur vi jobbar, hittar du mer information på vår hemsida.

Vill du veta mer om kontraktstillverkning, även kallat legotillverkning, så har vi listat fördelarna med legotillverkning.

Vill du veta mer om skärande bearbetning eller CNC bearbetning så har vi tagit fram en beskrivning av olika typer av skärande bearbetning.

CNC bearbetad komponent i form av bokstaven T, en typ av skärande bearbetning

Kom i kontakt

Söker du rådgivning, få en offert eller vill komma i kontakt så är du varmt välkommen att höra av dig.

portratt av 3 delagare i tranemo metal

Tommy Rönn

Försäljning, kvalitet & produktionsteknik

tommy.ronn@tranemometal.se

Michael Stomberg

VD, strategi & utveckling

michael.stomberg@tranemometal.se

Christina Rönn

Ekonomi, personal, inköp & order

christina.ronn@tranemometal.se